Belediye Sitesi
  • Haber Başlık : BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN METRUK BİNALAR HAKKINDA
  • Haber Konu : BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN METRUK BİNALAR HAKKINDA
  • Haber Tarih : 08.02.2022
  • Yazar : Admin
Haber Hakkında
BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN METRUK BİNALAR HAKKINDA
Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan metruk binalara ait liste ekte sunulmuştur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının İnsan Hakları Eylem Planı (Faaliyet 6.6.b) konulu yazısında 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yıkılacak derecede tehlikeli yapılarda alınması gereken tedbirler başlığının ç bendinde bahsi geçen binaların durumu 30 gün süre ile internet sayfasında ilan edilecek ve tebligat, tebliğ yerine geçmek üzere yapıya asılacak ve muhtarla birlikte bir tutanakla tespit edilecektir f bendinde verilen 30 günlük sürenin bittiği tarihte yetkili idarece yerinde inceleme yapılacak ve tehlikenin giderilmediğinin belirlenmesi durumunda yıkım dahil gerekli tüm önlemlerin yetkili idarece yerine getirilmesi sağlanacak ve ayrıca yapılan masraflar Yüzde 20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsil edilecektir. ibaresi yer almaktadır.
Listede binası bulunan yapı sahiplerinin metruk hale gelmiş binalarında gerekli iş ve işlemleri yapması/yaptırması hususunda;
Gereğini rica ederim.
Recep GÜN
Demirköy Belediye Başkanı
Fotoğraf Fotoğraf Fotoğraf Fotoğraf
Hızlı Menü